ASSESORAMENT // IDEES // CREACIONS EDITORIALS // NOTÍCIES // INICI

Sinopsi: El vertiginós avenç de les «ciències de la vida» aquests darrers trenta anys i, de manera especial, l'accés a les tècniques d'enginyeria genètica, han abocat a un esclat en el nombre i l'abast de les possibles aplicacions de la biotecnologia. Aquesta acceleració en tecnologia i coneixement científic ha anat acompanyada de dificultats en la percepció social de la biotecnologia; una percepció social que es veu sovint distorsionada per una combinació de por al canvi, prejudicis o, simplement, manca d'informació. Precisament per contribuir a minimitzar aquestes mancances s'edita aquesta obra de la mà de la Xarxa de Referència en Biotecnologia de Catalunya.

Autors: D.Gabriel, E. Giralt, X. Gomis-Rüth, Ò. Prado, D. Resina, M. Solà, A.M. Solanas, C.M. Vicient
EAN:
978-84-937967-4-7
Format: 21 mm. X 297 mm.
Nombre de pàgines:
80
Coberta: rústica amb solapes
Tintes coberta: tot color

Tintes interior: tot color
Preu (sense IVA): 9,56 €
Preu (amb IVA):
9,95 €